Лицензионен модел

Лицензионен модел

Илюстрацията е една от най-бързо развиващите се области в креативната индустрия. Тя разказва истории, продава продукти и е разбираема на глобално ниво. Когато купувате илюстрация, това, което всъщност купувате е лиценз за нея, а не самата илюстрация. Т.е. плащате за това, от което имате нужда без да купувате авторството му. Това е т.нар. лицензиране на изкуство.

Тук искам да споделя какъв е стандартът при определяне на цена за илюстрация според лицензионния модел на AOI (Association of Illustrators), основана през 1973 в Англия. Ще споделя и няколко точки от закона за авторското право в България.

But first… Какво е лицензионен модел?

Когато художникът създаде творба, независимо дали по поръчка или не, той/тя автоматично притежава авторство върху нея, т.нар. “copyrights”. Това означава, че репродукцията на творбата се определя от художника. Той/тя може да продаде лиценз за тази творба, т.е. да разреши на друг да я възпроизвежда в определен вид за определено време на определено място.

Лизензът може да е ексклузивен и неексклузивен.

 • Ексклузивният позволява само и единствено на закупилия такъв лиценз да разпространява или използва творбата в зададените на лиценза рамки.
 • Неексклузивният лиценз разрешава и на друг освен поръчителя да използва и разпространява творбата.

Самото изображение и в двата случая е притежание на автора.

Как да упражним този модел?

Купуването на лиценз означава, че плащаш за това, от което имаш нужда. Не е обвързано с времето, отнело на артиста да го направи, или с опита му/й. Обвързано е с това как и къде ще се използва изображението.

Преди художникът (илюстраторът) да даде цена, клиентът трябва да уточни следното:

 • Място – на територията на коя страна (колко страни) ще се използва.
 • Време – за колко време ще се използва изображението – 6м, 1г, 5г., повече?
 • Употреба – за какво ще се използва – билборди, вестници, списания, социални мрежи, другаде?
 • Клиент – кой ще го ползва – голяма, малка компания, близък, лично ползване, вестник, друг?

Преговори, условия, извънредни ситуации

Преговори

Колкото по-ясни са детайлите по проекта, толкова по-лесно може да се договори цена за лиценза.

Художникът може да попита дали клиентът има предвиден бюджет. Това ще спести време, а и има много начини да се оформи офертата, за да пасне на бюджета на клиента – да се ограничи лиценза във времето, да се намали броят илюстрации, броят корекции и т.н.

Това, което може да оскъпи офертата е:

 • Спешни поръчки,
 • Пътуване за срещи (напр. извън града),
 • По-голям брой илюстрации,
 • По-голям брой корекции,
 • Допълнителна употреба на илюстрациите.

Стандартно се започва работа след превеждане на 50% от договорената сума, но този процент може да варира в зависимост от договорката.

Общи условия и договори

Всяка поръчка е добре да бъде съпътстване с договор. Той е опорна точка в процеса на работа и гарант и за двете страни при случаи на извънредни ситуации. Задължителни елементи в него са: сумата, крайния срок за завършване на скиците и за предаване на финалния продукт, и условията на лиценза (къде и за колко време ще се ползва творбата).

Етапи

Препоръчителни са 2 етапа при изработване на илюстрация по поръчка:

 • Етап 1 – скици Скиците са общи насоки за изгледа и стила на творбата. Могат да са от обикновена рисунка с молив до дигитална такава. Важно на този етап е обратната връзка от клиента бъде максимално ясна, защото обикновено корекциите по скиците тях са лимитирани до 3.
 • Етап 2 – финален продукт Предаването на финалния продукт в предварително посочен в договора формат, е добре да се случи след изплащане на остатъка от сумата. Форматът, в който се предоставят илюстрациите, трябва да се съобрази с употребата им (само за ползване в дигитална среда, за разпечатване, за двете и т.н.)

Ако сделката се провали.

Има случаи, когато сделката се проваля поради различни причини. Това не е приятно, но се случва. В такива случаи Асоциацията на илюстраторите предлага следното:

 • 25% от уговорената сума остава за художника/илюстратора, ако творбата е отхвърлена на етап “Скици”.
 • 33-50% от уговорената сума остава за илюстратора, ако творбата е отхвърлена при предаване.
 • 100% от уговорената сума остава за илюстратора, ако цялата поръчка се отменя/канселира при предаване.

Обобщаваме

Когато поръчваме илюстрация, всъщност купуваме определен лиценз за нея. Той обикновено определя мястото, времето и начина на ползване на творбата. Авторските права обаче принадлежат неизменно на автора.

Лицензът може да бъде съобразен с бюджета на клиента, ако има подготвен такъв. Етапите са вашият приятел – така може да се уточни посоката, в която да се движи илюстратора. Винаги изисквайте максимална обратна връзка, когато има нужда от корекции. Добре е да се уточняват условията в писмен договор, в който и двете страни да бъдат подготвени за всяка една ситуация (хубава или лоша).

Изкуството трудно влиза в някакви норми, то е експресивен, индивидуален и емоционален процес. Финансовите и правни договорки са там, за да го улеснят и направят по-лесен както за илюстратора, така и за поръчалия илюстрация.

1 comment

Comments are closed.